!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För mäklare

Information till mäklare
som förmedlar bostadsrätter i Brf Passaren

 • Organisationsnr: 716400-0759
 • Mäklarbild kan beställas av SBC Stockholm (fd Österåkers Bostadsrättsförvaltning) info@sbc.se eller 08-554 109 70
 • Medlemskap i Brf Passaren beviljas av styrelsen
 • Lägenhetsbesiktning: Vid försäljning ska styrelsen eller representant
  för den samma ges tillträde för besiktning av lägenheten
 • Parkeringsplatser finns att hyra (kötid) – intresseanmälan görs till styrelsen@brfpassaren.se
 • Nycklar: Vid försäljning/överlåtelse måste nycklar kvitteras via styrelsen
 • Planritningar: Resp. säljare förser mäklare med uppgifter om
  lägenhetens storlek samt ritningar
 • I avgiften ingår:
  Värme – Vatten – Skötsel, reparation och underhåll av fastigheten – Övriga driftskostnader – Avsättning till inre reparationsfond – Fastighetsskatt – Förvaltningskostnader – Städning (gemensamma utrymmen) – Sophämtning – Kabel-tv via Telenor
 • Stadgar se under dokumentarkiv
 • Årsredovisningar se under dokumentarkiv

 

Fakta Brf Passaren

 • Bostadsrättsföreningen Passaren ligger på Storängsvägen 9A – 11G
  i Åkersberga, 3 mil norr om Stockholm.
 • Föreningen består av 87 lägenheter fördelat på 1:or – 3:or.
 • I fastigheten finns 15 lokaler, varav 11 uthyrda affärslokaler.
 • Total boyta 4.800 kvm.
 • Total lokalyta 1.362 kvm.

 

 • Husen byggdes 1959 och lägenheterna har varit
  bostadsrätter sedan dess.

 

 • Till varje lägenhet hör vindsförråd (11A-G) eller källarförråd (9A-C)
 • Gemensamt nyttjas cykelförråd, tvättstuga, bastu, gästrum,
  våra grönytor och grillplats.

 

 • Föreningen är medlem i Bostadsrätterna
 • Den ekonomiska förvaltningen handläggs av SBC i Stockholm tidigare ÖBF.
 • Den tekniska förvaltningen sköts av SBC i Stockholm.
 • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa.

 

 • TV: Ansluten till kabelnät. Föreningen är ansluten via ett gruppabonnemang för varje lägenhet. Oavsett om man har TV eller inte så måste det betalas. Leverantör: Telenor
 • Fiber: Telia Varje medlem tar själv kontakt med Telia.

 

Underhåll av fastigheterna utförda/kommande

2000-2002:
- Stambyte och renovering av badrum

2005
- Installation av nya tvättmaskiner i tvättstugorna

2008:
- Installation av säkerhetsdörrar till lägenheter och
  byte till säkerhetslås i övriga dörrar i fastigheten

2009:
- Takomläggning hus 11C-E

2010:
- Installation av varmvattencirkulation färdigställdes
- Upprustning av skyddsrum
- Uppfräschning av utemiljö (rabatter, planteringar m.m.)

2011:
- Målning av samtliga trapphus
- Isolering ytterväggar trapphus
- Ny belysning i trapphusen
- Nya infotavlor i trapphusen
- Snörasskydd (kompletterande montering)

2012:
- Takomläggning hus 11A-B och 11F-G
- Målning av trapphusfönster samt målning av fasadskivor ovanför portarna
- Målning av samtliga takfötter och vindskivor
- Byte av lås i alla elskåp
- Sophanteringen övergår från sopnedkast till sopkärl utomhus
  med källsortering för matavfall (tas i bruk senare)
- OVK-besiktning av fastigheternas ventilation samt
  rekommenderade åtgärder
- Trädgårdsunderhåll
- Nya torkskåp i tvättstugorna

2013:
- Byten av ventilation i varje lgh i kök/badrum
- Stamspolning i varje lgh
- Fönstertätning i varje lgh

-Takomläggning hus 9.A-C under sept-okt

-Ansning av träd och borttagning av träd utanför 9:an huset

2014:

- Byten av radiatorventiler i varje lägenhet och ev lokaler under våren

-Grunden/Sockel är putsad och målad. Måla fönstren på alla lokaler

 

 2015:

- Måla fönster/fönsterbleck på alla lägenhetsfönster.

- Måla insidan av balkongen/fönster/vägg/räcke

- OVK-besiktning i lägenheter, vind och affärslokaler

- Rörunderhåll 11.A--11.D under huset

 

 2016:

 • Byte av rör på gaveln 11.A
 • Byte av rör på innegården + garageplan
 • Stabiliserat parkeringen inne på gården
 • Asfaltering + målning av P-rutor.
 • Stamspolning alla lägenheter + lokaler

2017:

 • Förbättring av grunden på husen.
 • Byte av 4 st tvättmaskiner
 • Bytt all utebelysning

2018:
- Bytt brandsäkerhetsdörrar till tvättstugan.
- Täta/Isolering uppe på vinden 9.A--9.C
- En lokal i 11.E har gjorts om till lägenheter, 3 små ettor